Kayıtlar

Yüksek Gerilim Hatları

Yüksek Gerilim Hatları Hakkında Yüksek gerilim hatları nın yaydığı elektro manyetikler çevreyi olumsuz şekilde etkilemesinden kaynaklı insanların büyük tepkilerini çeke hale gelmiştir. Elektriğin bulunmasıyla birlikte birçok ihtiyacımızı daha kolay bir şekilde karşılamaya başlamış durumdayız. Aydınlanma, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için eskiden daha zor yöntemler kullanılırken elektriğin bulunması ile bu zorunlu ihtiyaçların karşılanması daha kolay bir şekilde sağlanmaya başlandı. Elektriğin yerleşim bölgelerine daha hızlı bir şekilde aktarımı için yüksek gerilim hatlarının dağıtım özelliğine başvuruldu. Yerleşim bölgelerinden uzakta olacak şekilde konumlandırılan yüksek gerilim hatlarının enerji dağıtımı ise trafolar yardımıyla yapılmaya başlandır. Yüksek Gerilim Hatları Yüksek gerilim hatları da çevreye yaydığı elektro manyetiklerden dolayı yerleşim bölgelerinden uzak yerlere konumlandırılmış durumdadır. Çevreye yaydığı elektro manyetikler insan sağlığını ne

Yüksek Gerilim Tel Çekme

Yüksek Gerilim Tel Çekme Hakkında Yüksek Gerilim Tel Çekme   işleminde  yüksek gerilim tel çekme makine ve ekipmanları olarak tel çekme ve fren makinesi kullanılır. Bu teller üç fazlı olup tek devrelidir. Tel çekimi sırasında direklerin kulesinden yıldırıma karşı koruma amaçlı “koruma telleri” çekilmektedir. Ayrıca kuşları enerji iletim hatlarından uzaklaştırmak amacıyla direklere “kuş kovanlar” takılmaktadır. Enerji iletim hatlarında hattı taşıyan direklerde bulunan traverslerdeki izolatörlerin bağlantı yerinin üst kısmına kuş konmasıveya yuva yapması istenmez. Bu nedenle traverslerin bu kısmına kuşların konmaması için U veya V şeklin de bir kuşkonmaz malzemeleri montaj edilir. Söz konusu malzeme arası çapraz bir şekilde galvanizli ince bağlama teli ile bağlanır. Aksi halde kuş pislikleri izolatörleri kısa devre ederek toprak arızasına sebep olur. Özellikle büyük yapılı kuşlar konarken ya da havalanırken gerilim hatlarına temasta bulunarak hem kendilerini hem de hat güvenliğini te